FIRA Solutions d.o.o.

© Društvo FIRA Solutions d.o.o. za usluge sa sjedištem u Zagrebu je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 081396289.
Temeljni kapital društva iznosi 4.000,00 EUR i uplaćen je u cijelosti.
Poslovna banka je Erste&Steiermärkische Bank d.d. sa sjedištem u Rijeci, IBAN: HR1524020061101120575, Direktor: Marko Jurjević, OIB: 21233832319, Porezni broj: HR21233832319

TELEFON


+385 1 4835 103

 

ADRESA


Trg Josipa Jurja Strossmayera 8
10000 Zagreb