FIRA aplikacija je namijenjena svim poslovnim korisnicima koji žele jednostavno, intuitivno i efikasno upravljati financijama.

FIRA nudi:

 • Izrada ponuda i računa digitalno, brzo i efikasno
 • Slanje računa mailom klijentu s QR kodom za lakše plaćanje
 • Slanje računa kao eRačun
 • Fiskalizacija računa
 • Sve na jednome mjestu – dodajte Vaše bankovne račune i FIRA za vas prati naplatu računa
 • Pristup 24/7 – na bilo kojem uređaju

Više o funkcionalnostima

Ideja FIRA aplikacije nije zamjena računovodstva, nego nadopuna suradnje s računovodstvom kroz lakše upravljanje financijama. Možete, na primjer, dodijeliti pristup knjigovođi da na kraju mjeseca može preuzeti sve izlazne i ulazne račune kako bi se proknjižili. Više o našim FIRA paketima i ulogama za pristup možete pročitati ovdje.

Naravno! Ako želite upravljati financijama efikasno i digitalno, FIRA Vam je prvi izbor i možete krenuti odmah. Bitno je da u trenutku prelaska pohranite sve dokumente koje ste do sada napravili za kasniju upotrebu. Ako ste izdali mali broj računa u financijskoj godini, preporučujemo unijeti ih dodatno u FIRA aplikaciju kako bi sve bilo na jednome mjestu.

FIRA nudi mogućnost učitanje excel tabelice sa vašim klijentima i proizvodima ili uslugama. Pročitajte više o tome na: https://fira.finance/functionalities/clients/

 • Ponuda ili predračun
 • Račun za predujam
 • Račun
 • Storno račun
 • eRačun
 • Fiskalni račun
 • Fisklani storno račun
 • Otpremnica

Jednostavnost – FIRA je napravljena za korisnike i s korisnicima s ciljem brzog i jednostavnog korištenja – uvjerite se sami i testirajte 30 dana besplatno.

Suvremenost – prvi smo hrvatski Fintech koji nudi mogućnost povezivanja bankovnih računa kako biste sve svoje financije imali na jednome mjestu.

Inovativnost – koristimo modernu tehnologiju, FIRA aplikaciju možete koristiti bilo gdje, bilo kad i na bilo kojem uređaju – nije Vam potrebna ni posebna aplikacija za mobitel.

Da, aplikaciju možete koristiti 30 dana besplatno. Isprobajte besplatno 30 dana

Ne postoji posebna aplikacija za mobilne uređaje, ali se aplikacija prilagođava rezoluciji mobilnog uređaja. Ako FIRA-u želite imati kao aplikaciju na mobitelu možete u Vašem browseru (Chrome, Samsung Internet, Safari i sl.) dok ste na app.fira.finance/login kliknuti na Postavke – „Add to home screen“ ili "Dodaj na početni zaslon". Nakon toga ćete FIRA simbol vidjeti na početnom zaslonu Vašeg mobilnog uređaja. Pogledajte i video kako dodati FIRA kao app.

Više informacija o našim pretplatničkim paketima možete naći u cjeniku.

Naše cijene su iskazane bez PDV-a, znači dodaje se 25% za PDV.

Kako biste otkazali pretplatu, odaberite u aplikaciji 'Postavke - FIRA paketi'. U polju gdje vidite Vaše transakcije možete otkazati pretplatu.

Raskid Ugovora nastupa odmah i Vaša kartica se neće više teretiti. Ali bez brige, Vaši dokumenti su i nakon otkaza preplate i dalje dostupni na Vašem korisničkom računu. Više o našim općim uvjetima

Račun za plaćenu pretplatu automatski će vam biti poslan na vašu e-mail adresu ili ga možete sami preuzeti direktno iz FIRA aplikacije: Postavke - FIRA paketi.

Svi poslovni korisnici (obrt, trgovačko društvo, OPG, samostalne djelatnosti itd.) ali i primjerice privatni iznajmivaći.

Jednostavno – za početak treba unijeti samo par informacija (email, Vaše ime, naziv tvrtke i lozinku) i već možete početi raditi i koristiti FIRA-u prvih 30 dana besplatno.

Nudimo također brzu registracija Google računom.

Registracija

Broj korisnika ovisi o pretplatničkom modelu koji ste izabrali.

FIRA light je namijenjen samo jednom korisniku, dok kod drugih modela možete dodati i više korisnika i odrediti razinu pristupa prema ulogama.

Više o paketima u cjeniku!

Da, može! Ako registrirate vaše poslovne subjekte pod istim korisnikom (isti e-mail adresa), možete klikom na ime poslovnog subjekta (u gornjem desnom kutu) birati između vaših poslovnih subjekata. Isto vrijedi ako vam je dodijeljen pristup aplikaciji za više poslovnih subjekata - na primjer, ako ste računovođa za više poduzeća koja koriste FIRA-u.

Vaši podaci se nalaze u oblaku (cloud) na sigurnome, zaštićeni suvremenim tehnologijama. Svjesni smo osjetljivosti informacija o Vašem poslovanju zato se posebno brinemo za sigurnost Vaših podataka. Više o sigurnosti

Mi se obvezujemo da prikupljanje i obradu podataka naših korisnika FIRA aplikacije radimo odgovorno, pošteno i transparentno, sukladno važećim propisima. Više o tome možete saznati u našoj politici privatnosti.

Da, FIRA šifrira Vaše povjerljive podatke korištenjem vodećih metoda u industriji i priznatih sigurnosnih standarda (256-bitni SSL certifikati).

Podaci se nalaze u Europskoj uniji u oblak (eng. cloud) infrastrukturi Microsoft Azure. U oblaku se nalazi više kopija Vaših podataka na različitim mjestima što osigurava da su Vaši podaci uvijek dostupni i zaštićeni od gubitka. Više o sigurnosti

Podaci koji su kreirani ili pohranjeni u aplikaciji su zaštićeni i nalaze se na decentraliziranim sigurnosnim centrima podataka (eng. data centers). U oblaku se nalazi više kopija Vaših podataka na različitim mjestima, što osigurava da su Vaši podaci uvijek dostupni i zaštićeni od gubitka. Više o sigurnosti

Prikupljamo one osobne podatke koji su nam potrebni kako bi mogli pristupiti Aplikaciji i kako bi FIRA za Vas bila potpuno funkcionalna. Više o tome možete saznati u našoj politici privatnosti.

FIRA je prva hrvatska aplikacija koja korisnicima omogućava uvid u stanje i promet bankovnih računa bilo koje od vodećih hrvatskih banaka. Tako možete imati sve Vaše financije na jednome mjestu.

Što sve omogućuje spajanje bankovnog računa:

 1. Konsolidaciju računa: Bez obzira imate li jedan ili više računa u istoj ili različitim bankama, FIRA ih sve objedinjuje pod jednim krovom i prikazuje stanje i promet svih bankovnih računa.
 2. Praćenje naplate računa: FIRA automatizira proces usklađivanja, jednostavno povezujući izlazne račune s primljenim uplatama na vašim bankovnim računima u stvarnom vremenu i obaviještava kada je račun plaćen.
 3. Suradnju i dijeljenje informacija: S FIRA-om, možete dodijeliti siguran pristup pouzdanim osobama, poput vanjskih računovođa, omogućavajući im uvid u vaše financijske transakcije i stanje računa bez odgode.

Više o bankarstvu

FIRA pokazuje stanje i promet po računima bilo koje hrvatske banke. FIRA uspoređuje Vaše izlazne račune i promet po bankovnim računima i tako prepoznaje status plaćanja Vaših računa. Ne možete (barem za sada) izvršiti platni nalog preko FIRA-e.

Ako nekome želite dati uvid u stanje i promet po računu, možete ga dodati kao korisnika u FIRA-u i vidjet će sve kao i Vi – što je lakše i brže nego dati punomoć preko banke.

Bankovni podaci vidljivi su samo Vama. Kako bi FIRA bila funkcionalna za Vas, nakon prijave u aplikaciju ažuriraju se bankovne informacije koje se ne pohranjuju na cloud serverima FIRA aplikacije. Ovu uslugu nudimo u suradnji s našim partnerom Identity Consortium d.o.o. (Identyum), koji je za to licenciran od Hrvatske narodne banke. Više o bankarstvu

Da, s našim partnerom Identity Consortium d.o.o. (Identyum) razvili smo siguran proces za dodavanje bankovnog računa u aplikaciju. Identyum je prvi licencirani pružatelj usluge informiranja o računu tj. AISP (engl. Account Information Service Provider) u regiji.

Odobrenje je dala Hrvatska narodna banka. Identyum je certificiran ISO certifikatima 27001 i 27701 za sustav upravljanja sigurnosti informacija i za upravljanje informacijama o privatnosti (GDPR). Više o bankarstvu i sigurnosti

Kada povežete račun autorizirate prijenos podataka za narednih 90 ili 180 dana jer je tako zakonom definirano. Nakon isteka 90/180 dana, potrebna je ponovna autorizacija (isti proces kao kod prvog povezivanja računa). Pogledajte naš tutorial video o tome kako povezati račun banke.

1. Potreban Vam je IBAN računa koji želite povezati.

2. Nakon toga će se otvoriti ekran našeg partnera Identyum. Neke banke dodatno traže OIB poslovnog subjekta, informaciju pripada li račun fizičkoj osobi (Retail) ili poslovnom subjektu (Corporate) te je zatim potrebno prihvatiti opće uvjete Identyuma.

3. Bit ćete preusmjereni na stranicu Vaše banke, gdje se prijavite metodom koju inače koristite (npr. mToken). Nakon toga trebate dati privolu za prijenos informacija u FIRA aplikaciju.

Neke banke imaju specifičnosti:

  • Za Zagrebačku banku: Ako koristite e-zaba poslovno bankarstvo, certifikat na USB sticku koji obično koristite za prijavu na internet bankarstvo treba biti u računalu. Ako koristite m-zaba poslovno bankarstvo, možete povezati račun samo preko mobilnog uređaja na kojem je instalirana aplikacija m-zaba.

  • Za OTP Banku: Trebat ćete dvaput unijeti serijski broj tokena i generirati dva token-a (Appl1).

Nema ograničenja, možete povezati više računa iz iste ili različitih banaka. Podržavamo sve velike banke u Hrvatskoj. Možete također povezati Vaš poslovni i privatni račun ako želite sve Vaše financije imati na jednome mjestu. Spajanje više računa je moguće u FIRA Pro paketu . Više o FIRA paketima

Da, možete dodati drugi račun s drugim IBAN-om iste banke. Ako imate multivalutni račun u Vašoj banci - isti IBAN, ali npr. USD i EUR račun - onda će Vam banka ponuditi mogućnost izbora računa koji želite povezati s FIRA-om. Spajanje više računa je moguće u FIRA Pro paketu . Više o FIRA paketima

Da, počeli smo dodavati strane banke kao što je Revolut banka.

Promet po bankovnim računima se osvježava 4 puta dnevno i to otprilike u 07:30; 10:00; 13:00 i 16:30.

Promet po bankovnim računima se osvježava 4 puta dnevno i to otprilike u 07:30; 10:00; 13:00 i 16:30.

Za trgovačka društva (Zakon o trgovačkim društvima čl.21 st.4 i 5):

Društvo (ime društva) sa sjedištem u (mjesto) je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u (mjesto) pod brojem (broj upisa). OIB: 123…… Temeljni kapital društva iznosi (iznos) EUR i uplaćen je u cijelosti. Poslovna banka je (ime banke) sa sjedištem u (mjesto), IBAN: HR…, Direktor: (prezime direktora)

Poslovni Subjekti koji nisu u sustavu PDV-a:
Oslobođeno od plaćanja PDV-a sukladno čl. 90. st.2 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Poslovni Subjekti koji su u sustavu PDV-a - ako se PDV obračunava prema naplati:
Obračun PDV-a prema naplaćenoj naknadi.

Računi izdani van Hrvatske (Zakon o porezu na dodanu vrijednost čl. 79 st. 7):
Reverse charge, VAT to be accounted for by the recipient. Law on VAT article 17/1 (za usluge)
Reverse charge, VAT to be accounted for by the recipient. Law on VAT article 41 (za robu u EU)
Reverse charge, VAT to be accounted for by the recipient. Law on VAT article 45 (za robu izvan EU)

Da, u "Postavkama" - "Postavke računa" možete izabrati između 3 predloška, dodati Vaš logotip (Postavke - Osnovni podaci) i definirati dodatne uvjete u tekstu te dodati tekst u podnožje računa.

Ako račun želite poslati poštom, koristite prvi predložak i adresa Vašeg kupca će biti vidljiva u kuverti s lijevim prozorom. Ako koristite kuvertu s desnim prozorom, možete izabrati treći predložak.

Da, vaši računi ili ponude mogu biti također na engleskome i njemačkome jeziku. FIRA također nudi opciju generiranja dvojezičnog računa. To znači da ćete isti račun dobiti i na engleskome ili njemačkome i na hrvatskome jeziku.

Da, ako povežete svoj bankovni račun ili upišete Vaš IBAN, preuzet će se isti sa svim drugim potrebnim informacijama u QR / 2d kodu.

Možete spremiti račun kao .pdf datoteku, isprintati ili direktno iz aplikacije poslati mailom klijentu. Ako račun želite poslati poštom, koristite prvi predložak i adresa Vašeg kupca će biti vidljiva u kuverti s lijevim prozorom. Također postoji opcija slanje računa kao eRačun.

Pored obveznih podataka za kreiranje računa (npr. datum, broj računa, itd) potrebno je u nekim slučajevima unijeti dodatne informacije. Naša je preporuka da se svakako za ovo pitanje obratite računovodstvu / računovodstvenom servisu s kojim radite.

1. Kreirajte novu ponudu i u uvjetima možete istaknuti sve što vam je važno, na primjer, da je potrebna uplata za potvrdu ponude.

2. Kada klijent potvrdi ponudu, izdajete račun za predujam za uplaćeni iznos. Kopirajte sadržaj ponude koristeći opciju "Kopiraj iz postojećeg računa" kako ne biste morali sve ponovno pisati. Unesite novi broj računa i u uvjetima možete spomenuti broj ponude koji je povezan s ovim računom za predujam.

3. Kada je posao konačno izvršen, izdaje se račun. Preporučujemo da u novi račun prvo kopirate sadržaj računa za predujam i dodijelite novi broj računa. Stornirajte stavke iz računa za predujam dodavajući minus (-) ispred broja količine. Nakon toga, unesite proizvode/usluge za cijeli konačni račun. Račun će biti izdan za ukupan iznos umanjen za uplaćeni iznos iz računa za predujam. U uvjetima možete ponovno spomenuti broj računa za predujam na koji je konačni račun povezan. Na taj način će PDV na računima biti ispravan.

Pogledajte i naš tutorial video: Ponuda, Račun za predujam, Račun.

Za sva dodatna pitanja vezana za ponude, predračune, račune za predujam i račune, slobodno se obratite svom računovodstvu ili računovodstvenom servisu s kojim surađujete.

Da, obični račun koji ste izradili možete doraditi ako je to potrebno i ponovo poslati kupcu. Ovo ne vrijedi za fiskalni računi i eRačuni - njih treba stornirati.

Obični račun možete ponovo otvarati za doradu, opcija za brisanje se nalazi kod malog kotačića „Postavke računa“.

Ako mjenjate status izdanog računa u "Storninan", FIRA će pitati da li odmah želite izraditi i storno račun, preuzima sve informacije računa koji želite stornirati i priprema storno račun za vas! Storno račun dobije novi broj u slijedu računa. Saznajte u video sve mogučnosti za izradu storno račun: Video - FIRA Storno račun

Ne postoji limit za izlazne račune niti za evidenciju ulaznih računa (troškova).

Da, možete.

U FIRA-i smo odvojili slijed brojeva računa za transakcijske račune i za fiskalne račune i preporučujemo da obavezno ta dva slijeda vodite odvojeno ako izrađujete oba vrsta računa.

Primjer: (RB = redni broj)
Za transakcijske račune: RB-1-1
Za fiskalne račune: RB-Posl1-1

Teoretski možete u FIRA-i imati i više slijeda brojeva računa za transakcijske i fiskalne račune, ali to zahtijeva pažnju i kontrolu. Kod izrade novog računa, FIRA provjerava koji je najveći redni broj i onda predlaže sljedeći broj.

Primjer: Ako imate 2 različita slijeda brojeva transakcijskih računa i zadnja dva računa su, na primjer:
55-1-1 i
44-2-1,
tada će FIRA predložiti kao sljedeći broj 56-1-1.
Ako želite izdati račun 45-2-1, tada to trebate ručno prilagoditi prilikom izrade računa.

U kratko svi koji posluju i koji izdaju račune. Više o tome možete saznati na našem blogu: Tko je obveznik fiskalizacije i kada treba izdati fiskalni račun?

Ako izdajete račune i naplaćujete ih gotovinom ili karticom morate izdati fiskalni račun. Sve informacije o tome kako izraditi fiskalni račun u FIRA-i, nalaze se u poglavlju Funkcionalnosti – Fiskalizacija.

FIRA FISKAL namijenjen je svima koji izdaju fiskalne račune i traže fleksibilno rješenje, bez obzira jesu li korisnici obveznici plaćanja PDV-a ili ne.

Važno je napomenuti da FIRA FISKAL trenutno nije namijenjen obveznicima fiskalizacije koji izdaju veći broj fiskalnih računa (primarno onima u gastronomiji, trgovini itd.). U FIRA FISKAL nisu predviđeni dodatni porezi na potrošnju, ostali porez, marže ili naknade (npr. povratna naknada) osim PDV-a.

ZKI je zaštitni kod izdavatelja i JIR je jedinstveni identifikator računa. ZKI i JIR potvrđuju skupa s QR kodom da je račun fiskaliziran.

FIRA je povezana s Poreznom Upravom preko interneta. Tijekom izdavanja računa podaci o računu se šalju u Poreznu upravu. FIRA u tom procesu generira ZKI (zaštitni kod izdavatelja) dok Porezna Uprava dodjeli JIR (jedinstveni identifikator računa) i kreira se QR kod. Samo računi koji imaju ZKI, JIR i QR kod su ispravno fiskalizirani.

Tada FIRA samo dodjeli ZKI i račun se generira bez JIR i QR kod. Takav račun je zakonski ispravan i možete ga izdati vašem kupcu. FIRA će automatski pokušati fiskalizirati račun i čim bude tehnički moguće dopuniti JIR i QR kod i to najkasnije unutar 48 sati počevši od prvog sljedećeg dana (zakonska obaveza).

Prema zakonu o fiskalizaciji, brojevi računa (ovo uključuje i storno računa) moraju imati neprekinuti slijed unutra kalendarske godine, počevši od broja 1 po svakom poslovnom prostoru ili/i po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru. Format brojeva treba prethodno definirati (čitajte više o internom aktu) i obavijestiti Poreznu Upravu o vašem poslovnom prostorima. Više na internet stranici porezne uprave.

Primjer ako imate jedan poslovni prostor (oznaka = 1) i koristite FIRA-u kao naplatni uređaj (oznaka = 1) onda vam račun ima ovaj format:
1-1-1
2-1-1
3-1-1
itd.

Ako želite s druge fiskalne blagajne preći u FIRA-u onda samo upišite na prvom fiskalnom računu u FIRA-i sljedeći redni broj (na primjer 25-1-1) i FIRA će od tog računa pratiti redoslijed i predložiti 26-1-1 kao sljedeći broj računa i tako dalje. Više o fiskalizaciji u FIRA: FIRA FISKAL

Takav račun trebate stornirati (iznosi s negativnim predznakom). Stornirani račun treba također fiskalizirati i obratiti pažnju da se i storno račun broji kao sljedeći broj.

Za izdavanje fiskalnih računa potreban je FINA Fiskal certifikat. Zahtjev za certifikat predajete u FINA-u, više informacija na https://www.fina.hr/fiskalizacija. Od FINA-e ćete primiti pristupne podatke za preuzimanje certifikata sa kojima se možete registrirati i preuzeti certifikat na: https://mojcert.fina.hr/

Kako učitati certifikat u FIRA-i i sve ostalo što je bitno za fiskalizaciju računa, pročitajte u poglavlju Funkcionalnosti – Fiskalizacija.

Prema zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u RH ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 10.000 EUR i većoj. Više informacija o zakonu.

Elektronički račun ili eRačun je račun koji je po svom sadržaju istovjetan papirnatom računu, ali ga može kreirati samo certificirani informacijski posrednik (FIRA surađuje s tvrtkom Pondi d.o.o./ePoslovanja).

Obveznici izdavanja i slanja e-računa su svi izdavatelji računa koji javnim i sektorskim naručiteljima šalju račune za obavljene robe i usluge.

Ne, eRačun treba poslati putem informacijskog posrednika (FIRA u suradnji s ePoslovanje) koji se obvezuje da eRačun bude izrađen u skladu s normom koju propisuje Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine. Sam eračun mora biti u formi XML datoteke, te mora biti sukladan sa EU normom EN 16931.

Potrebna je registracija kod ePoslovanje. Registraciju napravite direktno iz FIRA aplikacije (Postavke - eRačun). Potpišite ugovor i čekate potvrdu da je vaš korisnički račun aktiviran Izradite račun i pošaljite ga kao eRačun.

Više informacija možete naći na https://fira.finance/news/eracun i u samoj aplikaciji (Postavke - eRačun).
Pogledajte također video FIRA eRačun

To nije potrebno, mi smo kao informacijski posrednik izabrali Pondi d.o.o. / ePoslovanje i surađujemo ekskluzivno.

Nema dodatnih troškova. Slanje eRačuna je uključeno u FIRA paketima:
FIRA LIGHT: do 3 eRačuna mjesečno
FIRA BASIC: do 10 eRačuna mjesečno
FIRA PRO: do 50 eRačuna mjesečno

Ako imate potrebu za slanje više od 50 eRačuna mjesečno molimo da nam se javite.